If you notice a mistake in the text , highlight it and press Ctrl+Enter in order to send information to the editor.

Polls Archive

Ենթարկվու՞մ են, արդյոք, կանայք խտրականության Հայաստանի աշխատանքի շուկայում:

  • Այո (68%, 140 Votes)
  • Ոչ (31%, 64 Votes)
  • Դժվարանում եմ պատասխանել (1%, 2 Votes)

Total Voters: 206

Start Date: September 15, 2017 @ 1:26 pm
End Date: No Expiry

Views: 12102

Վերադառնալ վերև